Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan

/

green-and-white-male-gender-rest-room-signage-134065


Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan omschrijft de acties die in gang worden gezet bij een calamiteit. Waardoor de organisatie structuur zichtbaar wordt. Hieruit volgt dat iedereen weet wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld brand, een bommelding of een gaslek. Het vooraf vastleggen van de procedures is nodig om bij een calamiteit paniek te voorkomen.

Het opstellen van een bedrijfsnoodplan kunnen wij voor u verzorgen.

Klik hier om een voorbeeld te zien van een bedrijfsnoodplan en neem gerust contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

Ontruimingsplan

Het beschikbaar hebben van een goed ontruimingsplan is een verplichting voor elk bedrijf waarin een ontruimingalarminstallatie aanwezig is. In een ontruimingsplan wordt, door middel van taken en instructies, aangegeven wie welke actie moet ondernemen bij een calamiteit. Een ontruimingsplan kan uitgebreid worden tot een compleet bedrijfsnoodplan. Waarbij  het ontruimingsplan een onderdeel van uitmaakt. Het opstellen van een ontruimingsplan en het instrueren van personeel heeft alleen zin wanneer er ook minimaal een keer per jaar geoefend wordt. Door middel van oefening leert het personeel de theorie toe te passen in de praktijk en worden vaardigheden bijgehouden.

Het opstellen van een ontruimingsplan kunnen wij u uit handen nemen.
Klik hier om een voorbeeld te zien van een ontruimingsplan en neem gerust contact op voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.