Procesmanagement

/

Procesmanagement

Verbetering van de prestaties van uw organisatie door de interne processen te verbeteren.
Eerst analyseren, dan de verbetermogelijkheden vaststellen. Daarna met de eigen medewerkers de verbeteringen uitwerken en doorvoeren. De proces analyse wordt gedaan met de medewerkers die ook het proces uitvoeren. Zij weten meestal heel goed  waar de verbetermogelijkheden liggen.

Er wordt gewerkt met een praktische en direct bruikbare methode. Het belangrijkste punt hierbij is dat de verbeteringen ook meetbaar zijn.

Dus hoeveel geld besparen we?
Echte verbeterpunten leveren concreet geld op! Die punten vinden wij gezamenlijk en voeren ze door en zorgen dat ze geborgd worden in de organisatie.

Meer informatie? Klik hier