RI&E

/

RIE

RI&E – De Risico Inventarisatie & Evaluatie!

‘Iedere werkgever streeft er naar een goede en veilige werkomgeving te hebben en/of te creëren voor zijn/ haar werknemers’.

De vraag is nu hoe je zeker weet dat er alles aan gedaan is om een veilige werkomgeving te hebben. Hiervoor is de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) een goed hulpmiddel.

Met een RI&E worden de aanwezige risico’s die binnen uw bedrijf spelen met betrekking tot de Arbowetgeving in kaart gebracht. Vervolgens worden deze beoordeeld en als actiepunt opgenomen in het Plan van Aanpak.

De RI&E vormt de basis van uw arbobeleid binnen het bedrijf. Ieder bedrijf (met personeel) in Nederland is verplicht een actuele RI&E te hebben. De afgelopen tijd is de SZW hier scherper op gaan controleren. Bij het niet aanwezig zijn van een actuele RI&E loopt u het risico op een boete. Dit RISICO kunnen wij voor u weghalen.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van RI&E’s en het opstellen van het daarbij behorende Plan van Aanpak. Met de RI&E wordt er duidelijk gemaakt welke risico’s er zijn en wat het mogelijke effect van dit risico is. De RI&E geeft een goede richting aan hoe deze risico’s aangepakt kunnen worden. In het Plan van Aanpak staat beschreven welke stap de volgende is.

Wij, binnen Floor Consult, passen zoveel als mogelijk de branche specifieke RI&E’s toe. Deze RI&E is speciaal toegespitst op de type werkzaamheden binnen de verschillende branches. Echt maatwerk dus!

Onze aanpak is als volgt:

  1. Voorbereiding en verzamelen aanwezig materiaal en Arbo afspraken;
  2. Uitvoeren (branche specifieke) RI&E en vastleggen van de resultaten in een vragenlijst;
  3. Bespreken van de uitkomsten en gezamenlijk vaststellen van de weging/ prioriteitsstelling van de vastgestelde actiepunten
  4. Opstellen Plan van Aanpak en uitleg over prioriteiten en uit te voeren acties;
  5. Interne oplevering en afrondend gesprek;

Voor sommige branches en/of het bedrijf meer dan 25 medewerkers, dient de RI&E en het bijhorende Plan van Aanpak ook getoetst te worden door een Veiligheidskundige. Hierin faciliteren bij ook!

Kortom: heeft u een RI&E maar is deze niet meer actueel of heeft u er nog géén, neem gerust contact met ons op voor het maken van een geheel vrijblijvende afspraak. Wij geven u dan graag aan hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!