Training nieuwe Bhvbz

/

De Masterclass nieuwe Bhvbz is een instructie aan EN een begeleiding van de deelnemer. De trainer / begeleider reikt voorbeeld materiaal aan, bespreekt achtergronden, geeft toelichting en geeft werkopdrachten aan de deelnemers. De deelnemers gaan naar huis met parate kennis, veel naslagwerk EN voor een groot deel uitgewerkte plannen.

Resultaten

  • De eisen uit de nieuwe Bhvbz uitwerken voor de eigen accommodatie en vastleggen in beheersmaatregelen;
  • De deelnemers begrijpen de achtergronden van het nieuwe besluit, kunnen het toepassen en uitleggen aan de overige medewerkers;
  • De deelnemers zijn in staat om het Risico register en het Hygiëne en Veiligheids Plan zelf up-to-date te houden;
  • De deelnemers krijgen inzicht in de eisen, wat betreft waterbehandeling en monitoring van de (nieuwe) parameters;
  • De deelnemers leren van elkaar om te komen tot de best passende oplossing, die voldoet aan de eisen uit de nieuwe Bhvbz;
  • Nul inspectie op alle parameters van de nieuwe Bhvbz inclusief adviesgesprek, uitgevoerd door C-mark (optioneel).

Voor wie

Management, Middenkader en iedereen die te maken heeft met watercontroles en inspecties.

Aanpak

De training bestaat uit 4 dagdelen, verspreid over enkele maanden. Tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers “huiswerk” van de begeleider. De uitwerkingen worden voorafgaand aan de volgende sessie aan de begeleider gezonden voor commentaar en individuele begeleiding.

De begeleiding bestaat dus uit: kennis verkrijgen van de trainer en van elkaar en daarnaast de individuele opdrachten uitwerken. Dit levert een complete set aan documentatie op, die voldoet een de wettelijke eisen en compleet op maat is voor de eigen accommodatie.

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Bhvbz is het risico management proces. Bij het uitvoeren van de risicoanalyse en het opstellen en vastleggen van het beheersplan, worden de principes van de norm: NEN-EN 15288-2 toegepast.

Meer gegevens

Planning: 4 dagdelen verspreid over enkele maanden

Cursustijden: Van 09.00 tot 13.00 uur.

Locatie: Bij deelnemers op locatie (roulerend) of centrale opleidingdslocatie in NL (Deventer C-mark)

Prijs: € 990,- per deelnemer (exclusief BTW).

DeelnemersVanaf 8 deelnemers met een maximum van 14

Certificering: De deelnemer ontvangt het certificaat “Training nieuwe Bhvbz”