Masterclass voor Midden Management

/Grip op je werk

Masterclass voor Midden Management

 

Masterclass voor Midden Management

Behoort U tot het middenkader van uw organisatie? Dan is deze Masterclass Midden Management een geschikte opleiding, want u heeft een spilfunctie, waaraan hoge eisen worden gesteld. U vormt de verbindende schakel tussen de top en de werkplek. U vertaalt de strategie van uw organisatie naar concrete plannen en doelstellingen en acties voor uw eigen afdeling. U zorgt er niet alleen voor dat het beleid wordt uitgevoerd, maar ook dat de belangen van de medewerkers worden behartigd. Natuurlijk moet u uw medewerkers ook kunnen motiveren en moet u kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen. Dat vraagt om actuele KENNIS en VAARDIGHEDEN.

Daar draait het in deze Masterclass om!!

Deze training is speciaal ontwikkeld om effectief leiding te kunnen geven aan medewerkers in een uitvoerende rol. U leert duidelijk te analyseren, instrueren, motiveren en controleren. U oefent met reële praktijksituaties, werkt aan een stevige integrale huiswerk opdracht en wisselt ervaringen uit met de overige deelnemers. Zo bent u snel succesvol met alles wat u leert.

Doel

Na afloop van deze zeer praktische training heeft u uw leidinggevende en communicatieve vaardigheden sterk ontwikkeld. Bovendien bent u in staat uw operationele en leidinggevende taken uitstekend te combineren.

De Masterclass voor Midden Management heeft de volgende doelen:

 • Bewust maken van verbeterpunten in uw organisatie en deze oplossen.
 • Kennis maken met organisatieontwikkeling en managementinstrumenten.
 • Inzicht geven en vaardigheden krijgen voor het opstellen van afdelingsplannen, communicatie en verbeteringen doorvoeren.
 • Aanreiken van oplossingen voor vragen op het terrein van leidinggeven, motiveren, delegeren, plannen en organiseren.

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor iedereen die leidinggeeft of gaat geven aan een uitvoerende ploeg of een uitvoerend team. U geeft leiding aan mensen met uitvoerende taken, wat van u een gestructureerde, planmatige aanpak verlangt. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, werkplanning en teamresultaten. De training is ontwikkeld voor de (startende) leidinggevende met een MBO-achtergrond.

Kortom voor: Locatiemanagers, Hoofd zwemzaken, Teamleiders, Coördinatoren, Leden managementteam, Zwemschoolhouders, etc. 

Aanpak

De deelnemers leren tijdens een 9 maanden durend opleidings- en begeleidingstraject de eigen organisatie te analyseren en een verbeterplan op te stellen. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers die de thema’s doorlopen in 8 afzonderlijke sessies. Door vak deskundigen worden praktische toelichtingen gegeven op deze onderwerpen, waarna de deelnemers ‘huiswerkopdrachten’ krijgen. Dit zorgt ervoor dat de theorie direct toegepast kan worden in de eigen praktijk. Dus heldere presentaties met concrete vertaling naar de eigen praktijk.

Om de opdrachten goed te kunnen uitvoeren, worden alle deelnemers op de eigen locatie begeleid door de trainers. Dit helkpt om de vertaling naar de eigen accommodatie te kunnen maken. Hierdoor is het goed mogelijk om het dagelijkse werk door te laten gaan en het geleerde onmiddellijk toe te passen in de praktijk. Gedurende de hele Masterclass Midden Management wordt gewerkt aan het eigen opleidingsdossier, waarbij een analyse wordt gemaakt van de eigen organisatie dat resulteert in een concreet verbeterplan gebaseerd op bovengenoemde onderwerpen en het INK-model. Dit dossier helpt de deelnemer bij het overdragen van opgedane kennis en verbeterpunten aan de medewerkers.

Onderwerpen

De Masterclass Midden Management bestaat uit de volgende onderwerpen.

 1. Integraal management
 • Kwaliteitsmanagement NU
 • Quickscan van de eigen organisatie
 • Vergelijk met collega’s in de branche
 • Zicht op integrale bedrijfsvoering
 1. Organisatie analyse en procesverbetering
 • Wat zijn de sterke en zwakke eigenschappen van de organisatie?
 • Welke kansen bedreigingen komen op ons af?
 • Vertaling naar concrete jaarplannen
 • Hoe meten en bewaken we de voortgang?
 • De PDCA verbetercirkel in ieder proces?
 • Veiligheid
 1. Arbo / Gezondheid / Veiligheid
 • Schoonmaakplannen
 • HACCP
 • Wettelijke eisen (RI&E, calamiteitenplan, ontruimingsplan, ongevallenregistratie)
 • Opzet en handhaving Keurmerk Veilig & Schoon
 • Inspectieplanner / DigiDock
 1. Waterkwaliteit en Legionella
 • Risico analyse
 • Beheersplan legionella
 • Controles en registraties
 • Eisen zwemwaterwet
 1. Duurzaamheid en Energiemanagement
 • Energie monitoring
 • Handvatten voor energiebesparing
 • Luchtbehandeling
 • Duurzame energie
 1. Klantgerichtheid en Klachtenmanagement
 • Hoe kijkt de klant naar onze dienstverlening?
 • De kracht van de klacht
 • Gasttevredenheid (registratie klachten, afhandeling, preventie, enquête, etc.)
 • Communicatie (planning, notulen, actiepunten, etc.)
 1. Communicatie met medewerkers
 • Aansturen van medewerkers
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Organiseren van overleg en besprekingen
 1. HRM / Personeel management
 • Instroom, Doorstroom, Uitstroom
 • Gericht op cultuur, werving & selectie, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken
 • Personeelsdossiers, slecht nieuws gesprekken
 1. Eindpresentatie
 • Presentatie scriptie
 • Beoordeling door examen commissie
 • Evaluatie
 • Afsluiting Masterclass

Resultaat

Het volgen van de Masterclass Midden Management levert het volgende resultaat op:

 • De opgedane kennis wordt direct in de eigen organisatie gebracht door gelijktijdig een intern verbeterprogramma door te voeren.
 • De deelnemer heeft praktische instrumenten gekregen die direct toegepast kunnen worden in het eigen bedrijf.
 • Er ontstaat een lerende organisatie, waarin de verbetercyclus werkt.

Begeleiding

De Masterclass Integraal Kwaliteitsmanagement voor zwembadmanagers wordt verzorgd door Floor Consult en vak deskundigen met specifieke kennis per thema.

Hendrik Jan Floor                  Zelfstandig consultant kwaliteits- en procesmanagement

Peter Smans                             Trainer en adviseur procesverbetering en kwaliteits management

Lodewijk van Leengoed        Adviseur waterkwaliteit Eurofins C-mark

Chris Jaasma                             3Ben accomodatieadviseur

Joop Neinders                           Universiteit Twente / IBTH

Financieel adviseur                Financieel management

Duur

Tijdens de Masterclass leren de deelnemers tijdens een 9 maanden durend opleidings- en begeleidingstraject de strategie uit te werken in concrete plannen EN deze plannen door te voeren.

Afronding

Alle deelnemers sluiten de Masterclass voor Midden Management af met een presentatie van het opleidingsdossier. Het opleidingsdossier beschrijft het concrete verbeterplan gebaseerd op het INK-model. Dit staat uiteraard in relatie tot hun eigen praktijksituatie en de actuele ontwikkelingen in de zwembranche. Na een succesvolle afronding van de Masterclass ontvangen de deelnemers het branchediploma Integraal Kwaliteitsmanagement voor zwembadmanagers.

Kosten

De kosten voor deelname aan de Masterclass bedragen € 2.950,- excl BTW.
Dit bedrag is inclusief de locatie kosten en het trainings materiaal.

Beschikbaar

Medio 2017 zal een nieuwe Masterclass voor Midden Management van start gaan (let op: maximaal 16 deelnemers!).
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Hendrik Jan Floor, e-mail hendrikjan@floorconsult.nl of bel naar 0629 011675