Masterclass voor Midden Management

/Grip op je werk

Masterclass voor Midden Management

 

Masterclass voor Midden Management

Behoort u tot het middenkader van uw zwembad? Dan is deze masterclass voor u!

U zorgt ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd en dat de belangen van de medewerkers worden behartigd. De Masterclass voor Midden Management levert u actuele kennis en vaardigheden om effectief leiding te geven aan medewerkers in een uitvoerende rol. U leert duidelijk te analyseren, instrueren, motiveren en controleren. U oefent met reële praktijksituaties, werkt aan een stevige integrale huiswerk opdracht en wisselt ervaringen uit met de overige deelnemers. Zo bent u snel succesvol met alles wat u leert.

Schrijf u snel in: start dit voorjaar. Maximaal 16 plaatsen beschikbaar.

Doel

Na afloop van deze zeer praktische training heeft u uw leidinggevende en communicatieve vaardigheden sterk ontwikkeld. Bovendien bent u in staat uw operationele en leidinggevende taken uitstekend te combineren.

De Masterclass voor Midden Management heeft de volgende doelen:

 • Bewust maken van verbeterpunten in uw organisatie en deze oplossen.
 • Kennis maken met organisatieontwikkeling en managementinstrumenten.
 • Inzicht geven en vaardigheden krijgen voor het opstellen van afdelingsplannen, communicatie en verbeteringen doorvoeren.
 • Aanreiken van oplossingen voor vragen op het terrein van leidinggeven, motiveren, delegeren, plannen en organiseren.

Voor wie?

U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een uitvoerend team, werkplanning en teamresultaten. De training is ontwikkeld voor de (startende) leidinggevende met een MBO-achtergrond. 

Kortom voor: Locatiemanagers, Hoofd zwemzaken, Teamleiders, Coördinatoren, Leden managementteam, Zwemschool-houders, etc.

Aanpak en onderwerpen

De deelnemers leren tijdens een 9 maanden durend opleidings- en begeleidingstraject de eigen organisatie te analyseren en een verbeterplan op te stellen. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers die de thema’s doorlopen in 9 sessies. Door vak deskundigen worden praktische toelichtingen gegeven op deze onderwerpen, waarna de deelnemers ‘huiswerkopdrachten’ krijgen. Dit zorgt ervoor dat de theorie direct toegepast kan worden in de eigen praktijk. Dus heldere presentaties met concrete vertaling naar de eigen praktijk.

Om de opdrachten goed te kunnen uitvoeren, worden alle deelnemers op de eigen locatie begeleid door de trainers. Dit helpt om de vertaling naar de eigen accommodatie te kunnen maken. Hierdoor is het goed mogelijk om het dagelijkse werk door te laten gaan en het geleerde onmiddellijk toe te passen in de praktijk. Gedurende de hele Masterclass Midden Management wordt gewerkt aan het eigen opleidingsdossier, waarbij een analyse wordt gemaakt van de eigen organisatie dat resulteert in een concreet verbeterplan gebaseerd op bovengenoemde onderwerpen en het INK-model. Dit dossier helpt de deelnemer bij het overdragen van opgedane kennis en verbeterpunten aan de medewerkers.

De Masterclass Midden Management bestaat uit de volgende onderwerpen.

 1. Integraal management
 • Kwaliteitsmanagement NU
 • Quickscan van de eigen organisatie
 • Vergelijk met collega’s in de branche
 • Zicht op integrale bedrijfsvoering
 1. Organisatie analyse en procesverbetering
 • Wat zijn de sterke en zwakke eigenschappen van de organisatie?
 • Welke kansen bedreigingen komen op ons af?
 • Vertaling naar concrete jaarplannen
 • Hoe meten en bewaken we de voortgang?
 • De PDCA verbetercirkel in ieder proces?
 • Veiligheid
 1. Arbo / Gezondheid / Veiligheid
 • Schoonmaakplannen
 • HACCP
 • Wettelijke eisen (RI&E, calamiteitenplan, ontruimingsplan, ongevallenregistratie)
 • Opzet en handhaving Keurmerk Veilig & Schoon
 • Inspectieplanner / DigiDock
 1. Waterkwaliteit en Legionella
 • Risico analyse
 • Beheersplan legionella
 • Controles en registraties
 • Eisen zwemwaterwet
 1. Duurzaamheid en Energiemanagement
 • Energie monitoring
 • Handvatten voor energiebesparing
 • Luchtbehandeling
 • Duurzame energie
 1. Klantgerichtheid en Klachtenmanagement
 • Hoe kijkt de klant naar onze dienstverlening?
 • De kracht van de klacht
 • Gasttevredenheid (registratie klachten, afhandeling, preventie, enquête, etc.)
 • Communicatie (planning, notulen, actiepunten, etc.)
 1. Communicatie met medewerkers
 • Aansturen van medewerkers
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Organiseren van overleg en besprekingen
 1. HRM / Personeel management
 • Instroom, Doorstroom, Uitstroom
 • Gericht op cultuur, werving & selectie, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken
 • Personeelsdossiers, slecht nieuws gesprekken
 1. Eindpresentatie
 • Presentatie scriptie
 • Beoordeling door examen commissie
 • Evaluatie
 • Afsluiting Masterclass

Resultaat

Het volgen van de Masterclass Midden Management levert het volgende resultaat op:

 • De opgedane kennis wordt direct in de eigen organisatie gebracht door gelijktijdig een intern verbeterprogramma door te voeren.
 • De deelnemer heeft praktische instrumenten gekregen die direct toegepast kunnen worden in het eigen bedrijf.
 • Er ontstaat een lerende organisatie, waarin de verbetercyclus werkt.

Begeleiding

De Masterclass voor Midden Management voor zwembadmanagers wordt verzorgd door Floor Consult en vak deskundigen met specifieke kennis per thema.

Duur

Tijdens de Masterclass leren de deelnemers tijdens een 9 maanden durend opleidings- en begeleidingstraject de strategie uit te werken in concrete plannen EN deze plannen door te voeren.

Afronding

Alle deelnemers sluiten de Masterclass voor Midden Management af met een presentatie van het opleidingsdossier. Het opleidingsdossier beschrijft het concrete verbeterplan gebaseerd op het INK-model. Dit staat uiteraard in relatie tot hun eigen praktijksituatie en de actuele ontwikkelingen in de zwembranche. Na een succesvolle afronding van de Masterclass ontvangen de deelnemers het branchediploma Masterclass voor Midden Management voor zwembadmanagers.

Kosten

De kosten voor deelname aan de Masterclass bedragen € 2.410,- excl. BTW.
Dit bedrag is inclusief de locatie kosten en het trainingsmateriaal.

Beschikbaar

Medio 2019 zal een nieuwe Masterclass voor Midden Management van start gaan (let op: maximaal 16 deelnemers!).
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Hendrik Jan Floor, e-mail hendrikjan@floorconsult.nl of bel naar 0629 011675